Liefde in tijden van corona

Hoe vaak heb je ‘m al gehoord? Als titel van een boek, een programma, een zucht misschien? Want hij kwam natuurlijk in no time in een hoop hoofden op: Liefde in tijden van corona. We wisten nog niet wat het was, maar dat we het erover zouden hebben stond buiten kijf. In het begin zelfs nog wat romantisch, refererend aan de grote Marquez.

Totaal ontregeld leven

Intussen ingehaald door de harde werkelijkheid van confrontaties, angsten, onzekerheden en spanningen die kunnen ontstaan als je bestaan opeens totaal ontregeld is, of liever gezegd overgeregeld door anderen die hebben bedacht dat dat beter is om in ieder geval niet die corona te krijgen, noch te verspreiden. Daar ben je het natuurlijk mee eens, dus je stemde ermee in.

Wonderlijke problemen oplossen

Samen thuis moeten werken, opnieuw op elkaar afgestemd raken, tijd en ruimte anders indelen, ergernissen reguleren, de meest wonderlijke problemen oplossen, iedereen heeft ermee te maken. En om nou te beweren dat je daar dan iets algemeens over kunt zeggen, over die liefde in tijden van corona, nee. Wel dat het interessant is om erbij stil te staan.

Liefde speelt altijd een rol

Stof tot zelfonderzoek is het zeker, in zoveel opzichten. Niet alleen over het reilen en zeilen in samenwoonsituaties, maar ook in alle andere denkbare toestanden. Liefde speelt altijd een rol, al of niet door schitterend afwezig te zijn. Denken over de toekomst baart zorgen (was is dat niet altijd zo?) en de manier waarop je in het leven staat, bepaalt ook hoe je de liefde de ruimte laat.

Vragen aan jezelf: hoe zit het met de liefde in tijden van corona… en daarna?

Is je liefdesleven veranderd? Heeft de afstand het je moeilijk gemaakt? Begrijp je er nu meer of juist veel minder van? In hoeverre beperkt de angst van die opgelegde regels en niet te vergeten het vele praten over ‘doden’ je gevoelens van liefde voor de ander en voor jezelf? Of is het juist andersom en heeft het je aangezet om grootse, liefdevolle dingen voor anderen te doen?

Een zinvol, persoonlijk project – een MA-traject

Stof tot nadenken, navoelen en natuurlijk ook: tot schrijven. Als je dit echt even grondig onder de loep wilt nemen, geholpen en ondersteund door vragen die je meer de diepte in brengen, dan ben je welkom. Een mooi en intensief, en zeker zinvol eigen project!

Wees welkom!

Laat een bericht achter

Contact

Nieuwsgierig naar Mindful Analysis? Stuur een mailtje voor meer informatie. Dan kijken we samen wat jij nodig hebt.