Coaching én e-coaching volgens Mindful Analysis

Inhoud en opbouw

Helaas wordt deze opleiding momenteel niet verzorgd, maar wees welkom in de online trainingen van het MA-Instituut. Alle onderwerpen worden daar ook in behandeld.

In deze opleiding ontwikkel je je tot volwaardig coach, zowel online als in het face to face werk.

– Een mooie theoretische basis versterkt de kunst van het vragen stellen.
– Je werkt je eigen issues door om puur en empathisch je cliënten te kunnen begeleiden.
– Je ervaart de kracht van het schrijven zodat je online optimaal resultaat behaalt: die zeer tevreden cliënt.

In de eerste serie lessen leer je veel over de achtergronden van Mindful Analysis: psychologie, het boeddhisme, de gesproken en geschreven taal en filosofie. We besteden veel aandacht aan je eigen ontwikkeling, je ideeën en ervaringen. Daarnaast werken we met diverse schrijfopdrachten, gespreksoefeningen en natuurlijk alle kennis die is opgedaan in de praktijk van 15 jaar Mindful Analysis.

Gedurende de gehele opleiding is er alle mogelijke aandacht voor het opzetten van je eigen MA-praktijk.

Dag 1

Zelf MA ervaren & kennismaking

Voorafgaand aan Dag 1 doorloop je een persoonlijk MA-traject via email, zodat je precies ervaart wat MA met en voor je kan doen. Voor veel mensen is dit het moment om zaken die al lang sluimeren aan de orde te stellen met niet zelden een verbluffend resultaat.
Op de dag zelf: kennismaking en exploratie van het werkveld, achtergronden en ontstaan van Mindful Analysis.

Dag 2

De hoofdrol van de taal in Mindful Analysis

Zowel in het gesproken als geschreven MA-traject staat de taal centraal. Verschillen tussen deze twee en een korte geschiedenis van het schrift. De functie van taal, taalhandelingen, semiologie en semantiek. Betekenisleer en de verhalende en verklarende taal. En, heel belangrijk in MA: de kunst van het vragen stellen.

Dag 3

Overzicht en inleiding in psychologie en psychotherapie

Het verhaal van de cliënt staat centraal. Waarom psychoanalyse en verschillende vormen van psychotherapie hierbij van belang zijn. Geschiedenis en ontwikkeling en persoonlijke training in het zichzelf en anderen bevragen vanuit verschillende mensbeelden en perspectieven. Freud, Jung, Rogers en andere belangrijke anderen. Invloed van Boeddhisme – en dus mindfulness – op cognitieve therapieën.

Dag 4

Je grondhouding, zowel online als in het gesprek

De grondhouding van de Mindful Analyst. Oefenen met coaching en counsellings-gesprekstechnieken. Het mensbeeld van de Mindful Analyst, Het ‘ik’ en het ‘zelf’ en hoe we dat zien en ervaren. Lezen en luisteren. Abstinentie en present zijn. Projectie en overdracht, zelfkennis en zelfbewustzijn van de Mindful Analyst. Onbewuste processen en relaties in het psychische proces.

Dag 5

Zingeving en identiteit – de kern van het werk

Levensbeschouwing en religie. Wat is ons referentiekader als het gaat om normen, waarden, zingeving en betekenis? Het opbouwen van begrip en empathie. De filosoof Charles Taylor en de bronnen van het zelf. Levenskunst en andere hedendaagse spiritualiteit.

Dag 6

Oosters en Westers denken

De invloed van ‘het Oosten’ op ons denken & handelen. Niet alleen het Boeddhisme, maar ook Hindoeïstische en bijvoorbeeld Confucianistische denkbeelden en filosofieën spelen meer en meer een rol in de wijze waarop wij onszelf en de wereld beschouwen. Hoe is dat zo gekomen en waaruit blijkt dat? Het belang daarvan voor persoonlijke begeleiding van het individu dat zoekt naar zichzelf en de verwerking daarvan in de MA-methodiek.

Dag 7

De magische werking van het schrijven

Schrijven als zelfzorg. Het schrijven van ego-documenten is al eeuwenlang een beproefde manier van zelfonderzoek en het zoeken naar de waarheid. Mindful Analysis via email faciliteert deze vorm van schrijven als zelfzorg. De functie van het schrijven, en de opbouw van het MA-traject volgens de Vier Edele Waarheden van het Boeddhisme. Voorbereiding op de schriftelijke trajecten van deelnemers aan de opleiding.

Dag 8

Aan de slag! De praktijk

Het MA-traject in de praktijk – voorbeelden, oefeningen, bespreking persoonlijke trajecten. Verschillen en overeenkomsten met de gesprekspraktijk. Do’s en don’ts, wijzen van vraagstelling, taal & tekst, toon & stijl.

Dag 9

Het MA-traject in de praktijk – voorbeelden, oefeningen, bespreking persoonlijke trajecten. Verschillen en overeenkomsten met de gesprekspraktijk. Do’s en don’ts, wijzen van vraagstelling, taal & tekst, toon & stijl.

Dag 10

Het MA-traject in de praktijk – voorbeelden, oefeningen, bepreking persoonlijke trajecten. Verschillen en overeenkomsten met de gesprekspraktijk. Do’s en don’ts, wijzen van vraagstelling, taal & tekst, toon & stijl.

Dag 11

Het MA-traject in de praktijk – voorbeelden, oefeningen, bespreking persoonlijke trajecten. Verschillen en overeenkomsten met de gesprekspraktijk. Do’s en don’ts, wijzen van vraagstelling, taal & tekst, toon & stijl.

Dag 12

Examen, inleveren essays en verslagen, afsluiting.


De lesdagen duren van 10.00 tot uiterlijk 17.00 uur. Reken op een studielast van minstens 3 uur per week. Natuurlijk krijg je het boek cadeau en aan het eind van de opleiding ontvang je een diploma..

Kosten 2450,- inclusief reader & het boek.

Heb je belangstelling? Neem dan contact op of bel direct met 06-18111039. En als je je ruim op tijd aanmeldt, krijg je 150,- korting.

Wat vonden anderen van de opleiding MA-I?

Contact

Nieuwsgierig naar Mindful Analysis? Stuur een mailtje voor meer informatie. Dan kijken we samen wat jij nodig hebt.