Bij het MA-Instituut word je als (aankomend) coach en/of (psychotherapeut) opgeleid in Mindful Analysis. Om als Mindful Analyst de cliënt zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is een grondhouding vereist. In eerste instantie is het de Mindful Analyst zelf die mindful is (niet oordelend, opmerkzaam), maar er is meer. Zoals onder andere:

– volledige aandacht voor de ander
– bewustzijn van het ego en projectie
– discipline en beheersing
– ontwikkeling door lezen en schrijven
– tot diepgang bereid en in staat

Vanuit deze zelfde grondhouding wil het MA-Instituut volwassen mensen de gelegenheid bieden zich te ontwikkelen op bepaalde gebieden. Niet alleen om dit professioneel in te kunnen zetten, maar ook als mentaliteit in het leven in het algemeen. Om een aantal voorbeelden te noemen:

– het ontwikkelen van mededogen en empathie
– het verbeteren van schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
– kennis van diverse stromingen, levensbeschouwingen, filosofieën
– vaardigheid in het omgaan met complexe, persoonlijke problematiek
– kennis van mystiek en omgaan met mystieke bronnen
– vaardigheid in het aanboren van eigen en andermans wijsheid.

Logo op rug dagboek

Natuurlijk leer je ook hoe je in de praktijk de methodiek toepast. Van het secuur lezen van een tekst van een ander tot het schrijven van een uitnodigende mail met de juiste vragen. Je leert de fasen goed van elkaar te onderscheiden en te zien wanneer de ander aan de volgende fase toe is. Hoe om te gaan met tijd, met communicatie over online zijn, timing en onverwachte situaties.

Ook leer je in de uitgebreide opleiding MA-II hoe je de grondhouding uit het online werk in kunt zetten in gespreksvoering.

Logo op rug dagboek

De methodiek zelf

De methodiek zelf

Mindful Analysis kent een basisstructuur van vier fasen. Hierin zijn al deze aspecten en elementen aanwezig. De vier fasen zijn gebaseerd op de Vier edele waarheden van de Boeddha, en het werk van de MA heeft diverse bronnen en uitgangspunten als basisfundament. In ieder traject krijgt dit weer op een andere manier gestalte. 
Het is dus niet een vorm van ’bricolage’ dat wil zeggen een mix van van alles al naar gelang het uitkomt. Wel is het een systeem dat teruggrijpt op een voor een ieder in onze cultuur begrijpelijke en herkenbare basisprincipes.

De eerste fase

In deze fase beschrijft degene die in Mindful Analysis is diens huidige situatie. Hier gaat het om het constateren, observeren en beschrijven van wat er nu is. In boeddhistische zin wordt hier opmerkzaamheid getraind, zowel voor de cliënt als voor de Mindful Analyst. Daarbij start ook hier de zorg en aandacht voor het individuele verhaal. De MA is uitnodigend, niet oordelend en gastvrij. De cliënt komt tot rust, er ontstaat vertrouwen en een gevoel van veiligheid. De grondhouding van de MA is terug te voeren naar essenties in diverse levensbeschouwingen zoals het christendom, het boeddhisme en het hindoeïsme.

De tweede fase

In de tweede fase wordt onderzocht wat de oorzaken en de aanleidingen zijn van de huidige situatie, die over het algemeen bestaat uit vragen, problemen, persoonlijke issues. Hier heeft de MA een meer therapeutische rol in die zin dat het gaat om de ervaring en de beleving van de cliënt. Zaken kunnen verwerkt worden en als het goed is ontstaat er meer begrip, meer zelfinzicht en acceptatie. Ook vergeving kan in deze fase aan de orde zijn. We werken toe naar harmonie, juist door het helder zien van hoe de dingen zijn en geweest zijn. Aandacht voor de context, het verleden, de herkomst en oorsprong van wat er nu is. Ook hier is de werkwijze terug te voeren naar diverse levensbeschouwelijke bronnen.

De derde fase

Hier worden mogelijkheden tot verandering of verbetering opgeworpen en onderzocht. Deze hoeven nog niet direct realiseerbaar te zijn, maar het gaat erom de mentale ruimte die is ontstaan in fase twee te benutten. In diepere zin gaat het hier om de hervonden vrijheid en de verruiming van de keuzevrijheid van de cliënt. Maar ook om het uitwerken en exploreren van het persoonlijke geluksbegrip al zal het daar niet persé expliciet over hoeven gaan. Ook hier weer: het teruggrijpen naar bronnen der wijsheid.

De vierde fase

Dit is een fase waarin concreet wordt geformuleerd wat de cliënt op korte termijn gaat doen. Het kan ook een samenvatting van het gehele traject zijn, of een opsomming van conclusies. De cliënt legt zichzelf met dit document schriftelijk vast, het heeft ook iets van een ritueel. Zo kan het ook een (af- scheids) brief zijn, of een persoonlijke proclamatie ergens van.

Contact

Nieuwsgierig naar Mindful Analysis? Stuur een mailtje voor meer informatie. Dan kijken we samen wat jij nodig hebt.