Opleiding Mindful Analysis I

Inhoud en opbouw MA-opleiding I

In deze opleiding leer je alles over de online methodiek Mindful Analysis. Over het MA-traject van een week via email, de opbouw ervan en de achterliggende kennis en theorieën. Je krijgt een persoonlijk traject, oefent veel met taal en tekst en in de groep zijn er diverse opdrachten ter verdieping en verbreding.

Gedurende de gehele opleiding is er ook alle mogelijke aandacht voor het opzetten van de eigen MA-praktijk.

 Op 5 oktober 2018 gaat deze opleiding weer van start.

Ook start op 14 september 2018 de opleiding Mindful Analysis II – coaching en e-coaching volgens Mindful Analysis. Een intensieve jaaropleiding met veel filosofie, de MA-grondhouding, taal en tekst en dieppsychologische inzichten. Speciaal voor coaches en therapeuten die MA ook in het gesprek willen toepassen en daarmee de diepgaande resultaten willen bereiken.

Maar nu eerst de data voor de opleiding MA I

Dag 1 – 5 oktober 2018

Overzicht opleiding en het werkveld van de Mindful Analyst. Wat is MA precies en waar in het domein van de geestelijke en mentale hulpverlening hoort het thuis? Een overzicht van de diverse beroepssferen zoals coaching, counseling, psychotherapie, loopbaanbegeleiding en geestelijke verzorging. Tevens een onderzoek naar online tools en methodieken en start persoonlijke MA-trajecten.

Dag 2 – 19 oktober 2018

Psychotherapie in Mindful Analysis. Van Freud tot Rogers, van Jung en Beck tot Verhaeghe. Psychologische processen, diagnostiek en de functie van het eigen verhaal op weg naar vrijheid en authenticiteit. En hoe dat via internet te realiseren.

Dag 3 – 2 november 2018

Boeddhisme en Mindfulness. Waar komt Mindfulness vandaan en hoe kan de boeddhistische filosofie ons helpen bij het doorlopen van een succesvol zelfonderzoek naar hoe het lijden te verlichten? En vooral: hoe faciliteer je dat voor je cliënten in een online schrijftaject? De vier fasen van Mindful Analysis gebaseerd op de Vier Edele Waarheden.

Dag 4 – 6 november 2018

Schrijven in Mindful Analysis, taal & tekst, het verhalende betoog als traject. Van de geschiedenis van het schrift tot wetenschappelijk onderzoek naar de helende werking van het schrijven. Functie en doel van egodocumenten door de eeuwen heen en schrijven als zelfzorg. Het levensverhaal als identiteit. Digitalisering van het schrijven en de consequenties daarvan.

Dag 5 – 30 november 2018

Geestelijke begeleiding als noodzaak in een almaar veranderende maatschappij. Het moderne leven kent vele kantelpunten en ingrijpende veranderingen die niet alleen op een praktische manier vorm krijgen. Hoe sta je naast de ander op een menselijke manier, zonder gekunsteldheid, zonder oordeel? Wat is het zelf? Filosofie van o.a. Charles Taylor en Michel Foucault.

Dag 6 – 14 december 2018

Arbeidsmarktsociologie en coaching. In ieder volwassen leven is werk een centraal thema, of het er nu wel of niet is. Als MA ben je op de hoogte van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Exploratie van eigen beroepsleven en dat van anderen, de functie van werk en de betekenis ervan. Start MA-trajecten deelnemers. Iedere deelnemer aan de opleiding doen zowel een traject als cliënt als als MA met een andere deelnemer.

Dag 7 – 11 januari 2019

De praktijk van de MA. Bespreking trajecten. De fasen, de vraagstelling, analyse van de teksten, Do’s en don’ts.

Dag 8 – 25 januari 2019

Bespreking trajecten. De grondhouding van de Mindful Analyst

Dag 9 – 8 februari 2019

Bespreking trajecten.

Dag 10 – 15 februari 2019

Examen en bespreking essay

Logo op rug dagboek

Kosten

Deze opleiding kost in totaal € 2250,-
inclusief lesmateriaal.

De opleidingsdagen worden gegeven in Den Haag of Utrecht.
Iedere genoemde vrijdag van 10.00 uur – 17.00 uur.

Aanmelden en/of nadere informatie

Wat vonden anderen van deze opleiding?

Contact

Nieuwsgierig naar Mindful Analysis? Stuur een mailtje voor meer informatie. Dan kijken we samen wat jij nodig hebt.