De magie van het schrijven – hoe je er een diepere belevingswereld mee betreedt

Klinkt wat zweverig, maar is het geenszins. Wel heeft iedereen de behoefte zich bij tijd en wijle op een ander niveau te bevinden, om tot dieper begrip van de dingen te komen en samenhangen te zien. Of om de eigen drijfveren beter te doorgronden. Waarom doe je wat je doet? Waarom ben je met wie je bent? Dat moet je wel weten om het te kunnen blijven doen. Of om er iets aan te veranderen. En dan heb ik het niet over louter werk en relaties, maar ook over mentaliteit en levensstijl.

Precies wat je nodig hebt

De meeste mensen die een MA-traject doen staan versteld van wat het binnen een paar dagen met ze doet. Meestal is dat precies wat ze nodig hadden, alleen wisten ze niet dat ze juist dat nodig hadden. Dat is dus best een beetje magisch te noemen, vooral ook omdat ik dat ook niet wist en ook nooit weten kan. Hoe kan ik weten wat iemand nodig heeft die ik niet ken, die ik nooit heb gezien of gesproken en waarvan ik niets weet? Daar gaat het dus ook niet om. Wat is er dan wel aan de hand?

Gesprekken vervliegen

Misschien wel het simpele feit dat de meeste mensen niet de tijd hebben of nemen om echt bij de dingen stil te staan. En als ze het wel doen, dan is het in een gesprek met een ander, in professionele setting of gewoon vriendschappelijk. En gesprekken kunnen mooi zijn, maar ze vervliegen wel. Wat blijft bestaan is een herinnering van sfeer, van indrukken, van gewaarwordingen en flarden van taal. Het samenzijn is van grotere betekenis dan de gesproken taal an sich.

De trein van de taal

Bij het schrijven gebeuren er hele andere dingen. In de woorden van de Franse filosoof Lacan: je stapt in de trein van de taal. Je zit achter de laptop en er gebeurt van alles in je hoofd en rest van je lichaam. Beelden, woorden, sferen, sensaties. Je doet een beroep op de taal om er vorm en betekenis aan te geven en met dat je dat doet, geef je je eigen unieke vorm en betekenis aan je innerlijke beleving en ervaring. En dan lees je dat en dan denk je: is dat het?
Het is altijd anders dan je dacht.

Illusies doorprikken

Een ingewikkeld en ondoorgrondelijk procédé dat, althans in de MA-trajecten, altijd oplevert dat er een paar illusies worden doorgeprikt. Over je zelfbeeld, over je verwachtingen, over de mensen die een belangrijke rol in je leven spelen. Zo had laatst een vrouw de strenge woorden van haar vader altijd opgevat als afkrakend en beledigend. Maar een bewijs daarvan was eigenlijk niet te vinden. Na een poging die woorden ook op een andere manier te interpreteren, hetgeen lukte, veranderde haar vaderbeeld, en dus ook haar zelfbeeld. Wat ook kan is dat je niet weet wat je wilt, terwijl je er al schrijvend achter komt dat je het op je veertiende al wist.

Dat kun je je ook zonder te schrijven afvragen: wat wilde je worden toen je veertien was? Als je het antwoord niet meteen weet, dan moet je eens gaan schrijven, en dan eens kijken wat er gebeurt.

Hoe dan ook, het is in deze onttoverde wereld wel fijn dat er nog een beetje magie bestaat.

Ook weten hoe dat voelt en wat het je brengt?

Laat een bericht achter

Contact

Nieuwsgierig naar Mindful Analysis? Stuur een mailtje voor meer informatie. Dan kijken we samen wat jij nodig hebt.