Coaching én e-coaching volgens Mindful Analysis

Inhoud en opbouw MA-opleiding II

In deze opleiding ontwikkel je je tot volwaardig Mindful Analyst, zowel online als in het face to face werk. Dit houdt onder andere in dat je je cliënten zonder oordeel kunt begeleiden, je in je vraagstelling kunt putten uit een breed en diepgaand referentiekader en relevante kennis hebt over psychologie, filosofie en taalwetenschap. Je bent op de hoogte van wat er in de samenleving speelt en met wat voor complexe problematiek de moderne mens te maken kan hebben. Hiertoe heb je op uiteenlopende manieren (zelf)onderzoek gedaan, stukken geschreven en gespreksvoering getraind.

Gedurende de gehele opleiding is er alle mogelijke aandacht voor het opzetten van de eigen MA-praktijk.

Dag 1 – 14 september 2018

Voorafgaand aan Dag 1 doorloop je een persoonlijk MA-traject via email, dus zonder dat je de docent of mededeelnemers kent. Dit wordt op deze eerste dag besproken, alsmede in grote lijnen de methodiek zelf. Kennismaking en exploratie van het werkveld, doelstellingen en fundamenten van Mindful Analysis.

Dag 2 – 26 oktober 2018

Zowel in het gesproken als geschreven MA-traject staat de taal centraal. Verschillen tussen deze twee en waarom het Franse Structuralisme belangrijk is in MA. Geschiedenis van het schrift. De functie van taal, taalhandelingen, semiologie en semantiek. Betekenisleer en de verhalende en verklarende taal. De kunst van het vragen stellen.

Dag 3 – 23 november 2018

Het verhaal van de cliënt staat centraal. Waarom psychoanalyse en verschillende vormen van psychotherapie hierbij van belang zijn. Geschiedenis en ontwikkeling en persoonlijke training in het zichzelf en anderen bevragen vanuit verschillende mensbeelden en perspectieven. Freud, Jung, Rogers en andere belangrijke anderen. Invloed van Boeddhisme – en dus mindfulness – op cognitieve therapieën.

Dag 4 – 7 december 2018

De grondhouding van de Mindful Analyst. Vergelijking met coaching en counsellings-gesprekstechnieken. Het mensbeeld van de Mindful Analyst, Boeddhisme en de illusie van het ‘ik’ versus westers individualisme. Lezen en luisteren. Abstinentie en present zijn. Projectie en overdracht, zelfkennis en zelfbewustzijn van de Mindful Analyst. Onbewuste processen en relaties in het psychische proces.

Dag 5 – 18 januari 2019

Levensbeschouwing en religie. Wat is ons referentiekader als het gaat om normen, waarden, zingeving en betekenis? Het opbouwen van begrip en empathie. De filosoof Charles Taylor en de bronnen van het zelf. Levenskunst en andere hedendaagse spiritualiteit.

Dag 6 – 15 februari 2019

De invloed van ‘het Oosten’ op ons denken & handelen. Niet alleen het Boeddhisme, maar ook Hindoeïstische en bijvoorbeeld Confucianistische denkbeelden en filosofieën spelen meer en meer een rol in de wijze waarop wij onszelf en de wereld beschouwen. Hoe is dat zo gekomen en waaruit blijkt dat? Het belang daarvan voor persoonlijke begeleiding van het individu dat zoekt naar zichzelf en de verwerking daarvan in de MA-methodiek.

Dag 7 – 15 maart 2019

Schrijven als zelfzorg. Het schrijven van ego-documenten is al eeuwenlang een beproefde manier van zelfonderzoek en het zoeken naar de waarheid. Mindful Analysis via email faciliteert deze vorm van schrijven als zelfzorg. De functie van het schrijven, en de opbouw van het MA-traject volgens de Vier Edele Waarheden van het Boeddhisme. Voorbereiding op de schriftelijke trajecten van deelnemers aan de opleiding.

Dag 8 – 12 april 2019

Het MA-traject in de praktijk – voorbeelden, oefeningen, bepreking persoonlijke trajecten. Verschillen en overeenkomsten met de gesprekspraktijk. Do’s en don’ts, wijzen van vraagstelling, taal & tekst, toon & stijl.

Dag 9 – 3 mei 2019

Het MA-traject in de praktijk – voorbeelden, oefeningen, bepreking persoonlijke trajecten. Verschillen en overeenkomsten met de gesprekspraktijk. Do’s en don’ts, wijzen van vraagstelling, taal & tekst, toon & stijl.

Dag 10 – 24 mei 2019

Het MA-traject in de praktijk – voorbeelden, oefeningen, bepreking persoonlijke trajecten. Verschillen en overeenkomsten met de gesprekspraktijk. Do’s en don’ts, wijzen van vraagstelling, taal & tekst, toon & stijl.

Dag 11 – 7 juni 2019

Het MA-traject in de praktijk – voorbeelden, oefeningen, bepreking persoonlijke trajecten. Verschillen en overeenkomsten met de gesprekspraktijk. Do’s en don’ts, wijzen van vraagstelling, taal & tekst, toon & stijl.

Dag 12 – 28 juni 2019

Examen, inleveren essays en verslagen, afsluiting.

Kosten

De opleiding Mindful Analysis II wordt in Den Haag of Utrecht gegeven en kost in totaal € 4450,- inclusief het boek De Therapierevolutie, een reader en een uitgebreide literatuurlijst. Je kunt ook de eerste zes opleidingsdagen doen en dan zijn de kosten € 2750,- (inclusief boek)

Als je je voor 1 augustus 2018 voor de gehele opleiding aanmeldt, krijg je maar liefst € 200,- korting!

De lesdagen duren van 10.00 tot uiterlijk 17.00 uur. Reken op een studielast van minstens 3 uur per week. Accreditatie wordt aangevraagd.

Neem voor meer informatie contact op of bel direct met 070-3596407

Wat vonden anderen van de opleiding MA-I?

Contact

Nieuwsgierig naar Mindful Analysis? Stuur een mailtje voor meer informatie. Dan kijken we samen wat jij nodig hebt.