Coaching én e-coaching volgens Mindful Analysis

Inhoud en opbouw MA-opleiding II

In deze opleiding ontwikkel je je tot volwaardig Mindful Analyst, zowel online als in het face to face werk.
Dit houdt onder meer in dat je je cliënten zowel via in korte en krachtige emailtrajecten kunt begeleiden en dat je gespreksvoering puur cliëntgericht is en een filosofische inslag heeft. Je geeft geen oordeel, je put uit een breed en diepgaand referentiekader en hebt relevante kennis over psychologie, filosofie en taalwetenschap. Je bent op de hoogte van wat er in de samenleving speelt en met wat voor complexe problematiek de moderne mens te maken kan hebben. Daarom zijn zelfonderzoek, het schrijven van diverse soorten teksten en manieren van gespreksvoering essentieel in deze opleiding.

Gedurende de gehele opleiding is er alle mogelijke aandacht voor het opzetten van de eigen MA-praktijk.

Dag 1

Zelf MA ervaren & kennismaking

Voorafgaand aan Dag 1 doorloop je een persoonlijk MA-traject via email, zodat je precies ervaart wat MA met en voor je kan doen. Voor veel mensen is dit het moment om zaken die al lang sluimeren aan de orde te stellen. Met niet zelden een verbluffend resultaat…
Op de dag zelf: kennismaking en exploratie van het werkveld, achtergronden en onstaan van Mindful Analysis.

Dag 2

De hoofdrol van de taal in Mindful Analysis

Zowel in het gesproken als geschreven MA-traject staat de taal centraal. Verschillen tussen deze twee een korte geschiedenis van het schrift. De functie van taal, taalhandelingen, semiologie en semantiek. Betekenisleer en de verhalende en verklarende taal. En, heel belangrijk in MA: de kunst van het vragen stellen.

Dag 3

Overzicht en inleiding in psychologie en psychotherapie

Het verhaal van de cliënt staat centraal. Waarom psychoanalyse en verschillende vormen van psychotherapie hierbij van belang zijn. Geschiedenis en ontwikkeling en persoonlijke training in het zichzelf en anderen bevragen vanuit verschillende mensbeelden en perspectieven. Freud, Jung, Rogers en andere belangrijke anderen. Invloed van Boeddhisme – en dus mindfulness – op cognitieve therapieën.

Dag 4

Je grondhouding, zowel online als in het gesprek

De grondhouding van de Mindful Analyst. Vergelijking met coaching en counsellings-gesprekstechnieken. Het mensbeeld van de Mindful Analyst, Het ‘ik’ en het ‘zelf’ en hoe we dat zien en ervaren. Lezen en luisteren. Abstinentie en present zijn. Projectie en overdracht, zelfkennis en zelfbewustzijn van de Mindful Analyst. Onbewuste processen en relaties in het psychische proces.

Dag 5

Zingeving en identiteit – de kern van het werk

Levensbeschouwing en religie. Wat is ons referentiekader als het gaat om normen, waarden, zingeving en betekenis? Het opbouwen van begrip en empathie. De filosoof Charles Taylor en de bronnen van het zelf. Levenskunst en andere hedendaagse spiritualiteit.

Dag 6

Oosters en Westers denken

De invloed van ‘het Oosten’ op ons denken & handelen. Niet alleen het Boeddhisme, maar ook Hindoeïstische en bijvoorbeeld Confucianistische denkbeelden en filosofieën spelen meer en meer een rol in de wijze waarop wij onszelf en de wereld beschouwen. Hoe is dat zo gekomen en waaruit blijkt dat? Het belang daarvan voor persoonlijke begeleiding van het individu dat zoekt naar zichzelf en de verwerking daarvan in de MA-methodiek.

Dag 7

De magische werking van het schrijven

Schrijven als zelfzorg. Het schrijven van ego-documenten is al eeuwenlang een beproefde manier van zelfonderzoek en het zoeken naar de waarheid. Mindful Analysis via email faciliteert deze vorm van schrijven als zelfzorg. De functie van het schrijven, en de opbouw van het MA-traject volgens de Vier Edele Waarheden van het Boeddhisme. Voorbereiding op de schriftelijke trajecten van deelnemers aan de opleiding.

Dag 8

Aan de slag! De praktijk

Het MA-traject in de praktijk – voorbeelden, oefeningen, bepreking persoonlijke trajecten. Verschillen en overeenkomsten met de gesprekspraktijk. Do’s en don’ts, wijzen van vraagstelling, taal & tekst, toon & stijl.

Dag 9

Het MA-traject in de praktijk – voorbeelden, oefeningen, bepreking persoonlijke trajecten. Verschillen en overeenkomsten met de gesprekspraktijk. Do’s en don’ts, wijzen van vraagstelling, taal & tekst, toon & stijl.

Dag 10

Het MA-traject in de praktijk – voorbeelden, oefeningen, bepreking persoonlijke trajecten. Verschillen en overeenkomsten met de gesprekspraktijk. Do’s en don’ts, wijzen van vraagstelling, taal & tekst, toon & stijl.

Dag 11

Het MA-traject in de praktijk – voorbeelden, oefeningen, bepreking persoonlijke trajecten. Verschillen en overeenkomsten met de gesprekspraktijk. Do’s en don’ts, wijzen van vraagstelling, taal & tekst, toon & stijl.

Dag 12

Examen, inleveren essays en verslagen, afsluiting.


De lesdagen duren van 10.00 tot uiterlijk 17.00 uur. Reken op een studielast van minstens 3 uur per week. Aan het eind van de opleiding ontvang je een diploma.

Nieuwe data zijn in de planning.

Heb je belangstelling? Neem dan contact op of bel direct met 070-3596407

Wat vonden anderen van de opleiding MA-I?

Contact

Nieuwsgierig naar Mindful Analysis? Stuur een mailtje voor meer informatie. Dan kijken we samen wat jij nodig hebt.